• slide1.jpg
  • slide2.jpg

ŽUPNIJA LJUBLJANA BARJE

Cerkev svetega nadangela Mihaela

 

 


 

Uradne ure:                                         Office Hours:

- Takoj po vsaki sv. maši.                 - Immediately after each St. mass.


Svete maše:                                          Holy Mass:

- Nedelja: 9.00 uri,                          - Sunday:  9 AM

- Med tednom: 8.00 ali 19.00 uri      - Weekdays: 8:00 AM or 19:00 PM

 

 

V času dopusta se v primeru predvidevanja ali pogreba obrnite na župnijski urad Ljubljana - Rakovnik.

During the leave in the event of foresight or funeral, please contact the parish office at Ljubljana - Rakovnik.


OGLED CERKVE

Turistični ogled cerkve Sv. Mihaela je po predhodnem dogovoru mogoč vsako SOBOTO in NEDELJO DOPOLDNE (od 800 do 1200), za ostale oglede se je potrebno oglasiti vsaj dvajset dni pred željenim ogledom.

Turistični ogled cerkve Sv. Mihaela je mogoč po predhodnem dogovoru.

Ob TORKIH, SREDAH IN V ČASU DOPUSTA NI TURISTIČNIH OGLEDOV CERKVE.

Pol ure pred in med sv. mašami ali drugimi pastoralnimi dejavnostmi, turistični ogledi niso mogoči.

 

Visit the Church

Sightseeing tour of the church of St. Michael is possible by prior arrangement every Saturday and Sunday morning (from 8:00 to 12:00), and for other tours, it is necessary to pre arrange it at least twenty days before the desired tour.

On Tuesdays, Wednesdays and during LEAVE, there is NO TOURIST VISITS.

Half an hour before and during St. mass or other pastoral activities, tourist visits are not possible.