• slide1.jpg
  • slide2.jpg

SKRIVNOST TREH BOŽJIH OSEB JE V LJUBEZNI

 

Božič, velika noč in binkošti so trije temeljni stebri cerkvenega leta, ki ob njih, majhni in slabotni, črpamo vedno novo moč. Naši nebogljeni človeški naravi dajejo nadnaravno radost, zmagovitost in živo ljubezen. Tako vse bolj dozorevamo v polnost človeka po Božji zamisli.

Sveta Trojica je velika skrivnost. Vendar je človek poklican, da v svojem teženju po Božjem vedno bolj pronica vanjo. Ne le spoznavno, temveč tudi s hotenjem in z vso svojo stvarno bitnostjo in dejavnostjo.

Jezus Kristus, druga Božja oseba, se je učlovečil, da bi človeku dal živ primer, kako naj ob pogledu nanj razvija Božjo podobo v sebi in tako preko vedno večje podobnosti učlovečenemu Bogu dosega podobnost s celotno Sveto Trojico.

Bistvo Boga je ljubezen in tudi bistveno razmerje med posameznimi Božjimi osebami označuje ena sama beseda: ljubezen. Sveti Duh, ki izhaja iz Očeta in Sina (po Sinu), je v podobi binkoštnega ognja (Apd 2,1-4) razodel bistvo svoje osebnosti, ki je osebna ljubezen med Očetom in Sinom.

Sveti Duh nas tako skozi binkoštni praznik usmerja predvsem k prvi in glavni kreposti: k ljubezni.

Ob prazniku Svetega Duha se tudi mi z vsem zaupanjem obrnimo nanj in v njegovi moči zatrimo najprej sovražne poganjke v globinah svojega lastnega srca. Najprej uresničimo v sebi in v svojem najbližjem okolju srčiko krščanske postave: Ljubezen.

Tako bomo na široko odprli vrata delovanju Svetega Duha in v nas bo, posamič in obenem v skupnosti, ob vseh različnih darovih Svetega Duha vse bolj rasla Božja podoba v vesoljno popolnost Svete Trojice.

Marija je tista, ki v krščansko vero vnaša duhovno toplino srca.

Tako odstranja nevarnost, da bi v krščanstvu prevladal hladen razum.

Krščanski Vzhod je s svojim čaščenjem »presvete Bogorodnice« veliko pripomogel, da so kristjani mogli verovati tudi s srcem, ter da so se ob Bogu Očetu, Sinu in Svetem Duhu mogli zatekati tudi k priprošnjam Kristusove Božje matere in svoje duhovne matere Marije žene s čutečim srcem, matere Cerkve.

Tej Materi naj bi se pogosto posvečali. Posvetitev duhovni materi Mariji nas želi še bolj povezati z njo, ki e z veseljem sledila Božjemu klicu, ter nas tako privesti h Kristusu, učlovečenemu Bogu in edinemu Odrešeniku sveta, hkrati pa tudi k celotni Sveti Trojici.

Sveta mati Marija pa nam pomaga odpirati tudi pot v občestvo svetnikov. Vsi, ki verujemo v Boga in želimo spolnjevati njegovo voljo, smo namreč na poti svetosti, vse bolj postajamo tudi mi občestvo svetnikov.

Občestvo svetnikov je občestvo ljubezni. Središče, Vir in Vzor te ljubezni pa je sam Bog, ki je polnost Ljubezni.

Ta ljubezen je naš cilj in naše veliko upanje.

K njemu nas ljubeče vodi naša duhovna Mati.

Tudi mi se radi zatekajmo k Mariji in se njej izročajmo v varstvo. Ob njenih praznikih se ji z vso iskrenostjo posvetimo in ji tako izrazimo svojo hvaležnost, svoje zaupanje in vso svojo ljubezen.