• slide1.jpg
  • slide2.jpg

KRALJ, BOG IN BRAT

V imenu učenih in neukih, bogatih in revnih, starejših in otrok in vseh rodov bodočih stoletij so trije Modri z Vzhoda Kristusu prinesli zlato, kadilo in miro.

Kristus je Kralj vesoljstva, nebes in zemlje, mrtve in žive narave. Kralj vsega človeštva je še posebej postal s svojim učlovečenjem, ki je začetek ponižanja, trpljenja in odrešitvenega križanja. Zato je zanj primeren najdragocenejši dar: zlato.

Kristus je resnični Bog. Od vekomaj do vekomaj biva, vsemogočen, vseveden, popoln. Zato ga je mogoče samo po Božje častiti  z žrtvenim kadilom

Kristus je pravi človek. Utelesil se je po Svetem Duhu iz Device Marije in nam ljudem postal vsem enak, razen v grehu. Celo zakonu smrti se je v svoji težnji po izničenju uklonil. Za pogreb je bil pomaziljen z dišečim mazilom – miro.

Kristus je tudi moj Kralj in tvoj. Kaj mu bova darovala? Najino najdragocenejše zlato je razum in svobodna volja. To mu darujva. Z razumom ga skušajva vse bolj spoznati. Potem se mu voljno ukloniva in bodiva eno z njim. Nič več ne bo težka njegova zapoved. V uteho nama bo služba velikemu Kralju in boj zanj bo poln zmagoslavja.

Kristus je moj in tvoj Bog. Zato ga morava s ponižno iskrenostjo moliti. Najina molitev naj se dviga kakor kadilo pred Njegovim obličjem.

Kristus je moj in tvoj Brat. Ljubiti ga morava s čisto in toplo ljubeznijo, kot je le mogoče kdaj koga ljubiti. V njem morava ljubiti vse bližnje in daljne brate in sestre. Kajti bolj kot česa drugega je svet bil in je posebno danes žejen bratstva in nesebične ljubezni.

 

Molitev ob blagoslovu stanovanja?

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje.

Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka.

Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna,

naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo.

To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.  Amen