• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Mašni nameni

Župnija Lj. Barje, Črna vas 31, 1000 Ljubljana NOVEMBER 2018

dan

praznik / god

dan

ura

mašni namen

čistijo

1.

VSI SVETI d. p. d.

Čet

9

++ M. in B.

2.

SPOMIN VERNIH RAJNIH

Pet

19

za zdravje

3.

Viktorin Ptujski šk; Just Tržaški muč;

Sob

8

4.

31. NED. MED LETOM zahvalna, Karel Boromejski šk; Emerik kr

Ned

9

++ starše in stare starše ter Dušana T.

zak. Čufer

5.

Zaharija in Elizabeta starši J. Krstnika

Pon

6.

Lenart (Narte) op

Tor

7.

Ernest op; Engelbert šk

Sre

8.

Bogomir šk; Kebij op

Čet

19

+ Marija R. ob 7. dnevu

9.

Posv. lateranske bazilike; Teodor , muč

Pet

19

za Božje varstvo v zakonu

10.

Leon Veliki pp; Andrej Avellino duh

Sob

8

++ iz družine Z.

11.

32. NEDELJA MED LETOM, Martin šk; Bartolomej op

Ned

9

+ Marjana U.

Ižanska 1-2

12.

Jozafat šk muč; Emilijan (Milan) spk

Pon

13.

Stanislav Kostka red

Tor

14.

Nikolaj Tavelić muč; Lovrenc Irski šk

Sre

15.

Albert Vel. šk; Leopold kn

Čet

19

+ Slavka (ž) K.

16.

Marjeta Škotska kr; Jedrt dev

Pet

19

za novo življenje v družini

17.

Elizabeta Ogrska red; Hilda op

Sob

8

za naše rajne (1)

18.

33. NEDELJA MED LETOM, Posv. bazilik sv. Petra in Pavla;

Ned

9

+ družina Z.

Črna vas 1

19.

Matilda red; Abdija pr

Pon

20.

Edmund kr

Tor

21.

Darovanje D. M.; Maver Poreški šk

Sre

22.

Cecilija muč; Kristijan šk

Čet

19

+ Marija R., 30. dan

23.

Klemen I. pp muč; Kolumban op

Pet

19

++ družina S. in S.

24.

Andrej Dung muč

Sob

8

25.

KRISTUS KRALJ, Katarina Sinajska muč; Mojzes muč

Ned

9

+ Janez K. obl.

Črna vas 2

26.

Valerijan Oglejski šk; Silvo op

Pon

27.

Virgil in Modest šk

Tor

28.

Katarina Labouré red; Berta žena

Sre

29.

Saturnin muč; Filomen muč

Čet

19

+ Pavla (ž) Ž. 10. obl

30.

Andrej ap; Mirokles šk

Pet

19

moj GSM 041 716 949 (mirko)