• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Mašni nameni

Župnija Lj. Barje, Črna vas 31, 1000 Ljubljana MAREC 2018

dan

praznik / god

dan

ura

mašni namen

čistijo

1.

Albin (Zorko) šk; Feliks pp

Čet

19

v dober namen in blagoslov

2.

Neža Praška dev;  Angela od Križa ust

Pet

19

+ Marjan Selan, 30. dan

3.

Kunigunda ces; Marin muč

Sob

8

+ Mirko Rahne

4.

3. POSTNA NEDELJA, Lucij pp

Ned

9

+ Frančiška Modic

Ižanska 1-2

5.

Hadrijan muč;  Olivija (Livija) muč

Pon

6.

Fridolin, op

Tor

7.

Perpetua in Felicita muč

Sre

8.

Janez od Boga red; Štefan op

Čet

19

+ Ana Toni obl. in ++ iz družine Toni

9.

Frančiška Rimska red; Vital op

Pet

19

++ Martina in Anton Kalin

10.

40 mučencev; Makarij šk

Sob

8

+ Francka Pokorn

11.

4. POSTNA NEDELJA, Benedikt šk

Ned

9

+ Alojzija Remžgar 30. dan

Črna vas 1

12.

Justina red., - gregorjevo

Pon

13.

Kristina muč

Tor

14.

Matilda kr; Lazar Milanski šk

Sre

15.

Ludovika red; Klemen red

Čet

19

+ Helena in Franc Žagar

16.

Hilarij Oglejski šk; Herbert šk

Pet

19

v zahvalo za zaposlitev

17.

Patrik (Patricij) šk;  Jedrt (Jerica) dev

Sob

19

+ Chiara Lubic 10. obl.

18.

5. POSTNA NEDELJA-tiha, Ciril Jer., šk.

Ned

9

+ Jože Kušar ,  obl.

Črna vas 2

19.

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK

Pon

19

++ starše Toni  in Žveglič

20.

Klavdija, mučenka

Tor

21.

Serapion, škof, muč

Sre

22.

Lea, spk;  Tomaž Carig. patriarh

Čet

19

23.

Rebeka red; Alfonz šk

Pet

19

v zahvalo za zaposlitev

24.

Dionizij muč; Katarina red (li. G. oznanenje)

Sob

8

+ Stane Petkovšek

25.

6. POSTNA NEDELJA, cvetna

Ned

9

+ Alojzija Remžgar (pevci)

zak. Čufer

26.

Larisa (Lara) muč.

Pon

19

27.

Rupert šk,

Tor

28.

Milada (Marija Praška), devica

Sre

29.

Veliki četrtek, Bertold, red. ustanovitelj

Čet

19

30

++ Veliki petek, Amadej (Bogoljub) Sa. vo.

Pet

19

31

Velika sobota, Gvida (Vido), opat

Sob

19

moj GSM  041 716 949  (mirko)