• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Mašni nameni

Župnija Lj. Barje, Črna vas 31, 1000 Ljubljana NOVEMBER 2019

dan

praznik / god

dan

ura

mašni namen

čistijo

1.

VSI SVETI d. p. d.

Pet

9

++ starše T., st starše in

Dušana T. obl.

2.

SPOMIN VERNIH RAJNIH

Sob

8

za duše v vicah

3.

31. NED. MED LETOM zahvalna, Viktorin Ptujski šk; Just Tržaški muč;

Ned

9

+ Mirko in ++ K.

Ižanska 1-2

4.

Karel Boromejski šk; Emerik kr

Pon

5.

Zaharija in Elizabeta starši J. Krstnika

Tor

6.

Lenart (Narte) op

Sre

7.

Ernest op; Engelbert šk

Čet

19

za zdravje

8.

Bogomir šk; Kebij op

Pet

19

+ Jožef Š.

9.

Posv. lateranske bazilike; Teodor , muč

Sob

8

za zdravje

10.

32. NEDELJA MED LETOM, Leon Veliki pp; Andrej Avellino duh

Ned

9

+ Branko R.

Črna vas 1

11.

Martin šk; Bartolomej op

Pon

12.

Jozafat šk muč; Emilijan (Milan) spk

Tor

13.

Stanislav Kostka red

Sre

14.

Nikolaj Tavelić muč; Lovrenc Irski šk

Čet

19

za duše v vicah

15.

Albert Vel. šk; Leopold kn

Pet

19

+ Janez in starši Š.

16.

Marjeta Škotska kr; Jedrt dev

Sob

8

za duše v vicah

17.

33. NEDELJA MED LETOM, Elizabeta Ogrska red; Hilda op

Ned

9

+ Alojz Ž.

Črna vas 2

18.

Posv. bazilik sv. Petra in Pavla;

Pon

19.

Matilda red; Abdija pr

Tor

20.

Edmund kr

Sre

21.

Darovanje D. M.; Maver Poreški šk

Čet

19

+ Marija I. obl.

22.

Cecilija muč; Kristijan šk

Pet

19

+ Fani in starše V.

23.

Klemen I. pp muč; Kolumban op

Sob

8

++ starše Z.

24.

KRISTUS KRALJ, Andrej Dung muč

Ned

9

+ Angela K., obl.

zak. Čufer

25.

Katarina Sinajska muč; Mojzes muč

Pon

26.

Valerijan Oglejski šk; Silvo op

Tor

27.

Virgil in Modest šk

Sre

28.

Katarina Labouré red; Berta žena

Čet

19

+ Marija R., obl.

29.

Saturnin muč; Filomen muč

Pet

19

+ Andrej B.

30.

Andrej ap; Mirokles šk

Sob

8

za duše v vicah

moj GSM 041 716 949 (mirko)